Stora Enso

SISÄINEN VIDEOKAMPANJA

Stora Enso halusi vähentää tiloissaan tapahtuvien vaaratilanteiden määrää sitouttamalla työntekijänsä
turvallisuusmääräyksiin. Tavalliset turvallisuusviestit olivat jo tuttuja suurelle yleisölle, joten Datafisher ehdotti tulokulmaksi työntekijöiden kokemuksia työturvallisuuudesta.

Datafisher loi ”Heroes” kampanjan, joka koostuu pääasiassa viidestä lyhyestä videosta.
Jokainen video esittelee työntekijän, joka oli joutunut vaaratilanteeseen, mutta välttynyt vakavalta vahingolta turvallisuusohjeita noudattamalla.

Videon alussa saamme tutustua työntekijöihin lyhyesti ja ytimekkäästi.
Opimme ymmärtämään heidän persoonallisuuksiaan, rooleja ja erityispiirteitä.

Tämän jälkeen päähenkilö kertoo, mitä tuona erityisenä päivänä tapahtui. Tämä auttaa rakentamaan tunnesiteen tosiasioihin: tämä oli todellista, tämä todella tapahtui –
tarinankeronta eroaa merkittävästi tavanomaisesta teoreettisesta turvallisuusohjeesta, mutta konkreettinen esimerkki herättää ohjeet ja teorian eloon. Paluu hetkiin ja muistoihin luo tunneyhteyden tähän hetkeen.

Videon lopuksi päähenkilö kertoo mitä hän on tehnyt ja
kiteyttää turvallisuuskäytänteiden hyödyt.

Mielenkiintoinen tarinankeronta mahdollistaa kolmivaiheisen rakenteen: johdanto, kehitys ja yhteenveto.

StoraEnso_01

Untitled-15